SMC networks

Gast

Doelstellingen en Lidmaatschap

De doelstellingen van SMC zijn meerledig:

Voorwaarde voor een succesvol SMC is dat men elkaar kent. Het aantal leden ligt momenteel rond de 40. Om het persoonlijke en kleinschalige karakter te behouden is gekozen voor een groei tot maximaal 50 leden. SMC komt maandelijks bijeen op elke tweede woensdag van de maand. De locatie is in de omgeving van Tiel.

Indien u meer wilt weten over het lidmaatschap van SMC, dan kunt u dat hier aangeven.

SMC is een besloten vereniging, hetzelfde geldt voor grootste deel van deze website: de toegang is gereserveerd voor onze leden.

Het lidmaatschap

Lidmaatschap staat open voor mensen die in eerdergenoemd profiel passen en zich aangesproken voelen door de uitgangspunten. Nieuwe leden worden door leden van SMC bij de Commissie Leden en Ballotage aangemeld. Verzoeken voor introducés dienen met redenen te worden omkleed.

Introductieperiode

Aspirant-leden worden gedurende een periode van 3 à 4 maanden uitgenodigd aan SMC activiteiten deel te nemen. Binnen deze periode moet men vervolgens wel minimaal 2x aanwezig zijn. Na maximaal 3x zou het voor de aspirant en voor SMC duidelijk moeten zijn of men lid van de club wil en kan worden. Uiteindelijk beslist de Commissie Leden en Ballotage over de toelating.

Formele status

SMC-networks kreeg een officiële status door een akte die op 11 mei 2005 door notaris Hagen te Buren is verleden. In deze akte zijn onder andere de statuten vastgelegd. De vereniging is bovendien ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.